11. února 2007
Vrcholem násilí na Vyšehradském hřbitově byl útok na hrob Milady Horákové, odkud zřejmě „sběrač kovů“ ukroutil v březnu loňského roku bustu. Proto magistrát a Praha 2 instalovaly na hřbitov kamery a začlenily je do bezpečnostního systému.

Náhradou za bustu Vlasty Buriana se staly jeho ruce, které, jak připomenul Vladimír Just, byly vedle obličeje důležitým nástrojem jeho hereckého projevu. Při slavnostních projevech u hrobu promluvil i Ondřej Suchý, který byl jedním z iniciátorů úplné rehabilitace herce, který byl po roce 1945 označen za kolaboranta a víceméně trpěn, ač byl milován celou českou veřejností. Plastika rukou, kterou vytvořil mladý sochař Tomáš Vejdovský, byla odhalena i jako připomínka 45. výročí Burianova úmrtí. Plastiku odhalil Lubomír Lipský a čestnou salvu připravili ostrostřelci z Rakovníka, kteří přijeli ve slavnostních uniformách připomínajících Burianův film Anton Špelec ostrostřelec.

Mezi herci, kteří se na Slavíně objevili, byla mimo jiné Jaroslava Adamová, Vlastimil Harapes či Marta Vančurová, ale i Stanislav Fišer, kterého lze i přes ztrátu hlasu vidět na divadle v inscenaci kasařské romance Pěnička a paraplíčko. Emeritní světící biskup Jaroslav Škarvada na závěr slavnosti požehnal plastice i hrobu. Kytice na hrob pak položil předseda společnosti V. Buriana Petr Holík a radní hl.m. Prahy Marie Kousalíková.

Slavnost uspořádala ve spolupráci s Národní galerií, městem Prahou a Hřbitovy Praha Společnost Vlasty Buriana, která v roce 2002 iniciovala přenesení ostatků slavného komika na Vyšehrad a zasloužila se také o přejmenování pasáže Divadla Komedie na Pasáž Vlasty Buriana. Její péčí vznikla i pamětní deska na vile, kde Vlasta Burian v Praze bydlel.

os