Kolumbárium je pietní místo, kam se ukládají urny s popelem zemřelých. Tradici má už od dob římského impéria, dnes je najdeme prakticky na všech pražských hřbitovech (většinou v blízkosti zdí, kaplí anebo obřadních síní), Církev československá husitská však kolumbária zavedla ve svých čtrnácti sborech.

Kromě kolumbária kostela sv. Václava na Zderaze, které stojí v Dittrichově ulici, jsou všechna umístěna přímo ve svatostánku. A největší z nich – a největší v republice – je kolumbárium v Husově sboru na Vinohradech. Může v něm být pohřbeno několik tisícovek lidí.

Husův sbor byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka, autorem kolumbária je Jiří Jakub, jeho otec František pak namaloval ústřední gigantickou fresku s názvem Převoz očištěných duší přes moře zapomnění. Když po válce přestal prostor stačit, bylo zbudováno i druhé patro, část schránek je uložena i přímo v kostele.

Vinohradské kolumbárium je veřejnosti přístupné i dnes jako místo návštěv (otevírací doba: středa, pátek, sobota, neděle), i posledního spočinutí. Více informací o pohřbívání na stránkách Husova sboru na Vinohradech.