Skála nad řekou se siluetou štíhlých věží je nedílnou součástí pražského panoramatu. Tajemný Vyšehrad je spojen se Starými pověstmi českými, které vypráví o kněžně Libuši, která předvídala budoucí slávu Prahy právě ze svého sídla na Vyšehradě. Odtud prý vyslala družinu k Přemyslu Oráči, zakladateli slavného panovnického rodu, z Vyšehradu prý provedl svůj legendární skok kůň Šemík.

Legendy z Vyšehradu vypovídají mnohé o začátcích přemyslovské vlády a z hradiště udělaly jedno z nejdůležitějších míst české státnosti.

Historie královské rezidence

Panování Vratislava II. otevřelo novou kapitolu v dějinách Vyšehradu. Kníže si v roce 1085 vybral Vyšehrad jako královské sídlo, posílil jeho opevnění a začal budovat palác pro české panovníky. Založil nový chrám, baziliku sv. Vavřince, rotundu sv. Martina a Vyšehradskou kapitulu.

Novou etapu odstartoval císař Karel IV., který Vyšehrad přestavěl v kamennou pevnost a připojil jej hradbami k Novému Městu. V 17. století se Vyšehrad přeměnil v barokní pevnost s vojenskou posádkou, o dvě století později byl kostel sv. Petra a Pavla přestavěn v novogotickém stylu a svoji podobu si zachoval dodnes.

Více o historii a další informace o Vyšehradu jsou k dispozici zde.

Vyšehradský hřbitov a Slavín

Kromě historických památek je Vyšehrad turisty vyhledávaný i jako místo posledního odpočinku vynikajících Čechů. Hřbitov byl na konci 19. století obohacen o hrobku Slavín, kde jsou pohřbeni např. Alfons Mucha, Ema Destinnová, Jaroslav Vrchlický nebo Julius Zeyer. V jednotlivých hrobech pak leží Antonín Dvořák, Božena Němcová, Jan Neruda nebo Vlasta Burian.

Hřbitov, který je také unikátním místem funerálního umění, je pro veřejnosti běžně přístupný. Podrobnosti je možné se dočíst na stránce Vyšehradský hřbitov a Slavín.

Kouzelné pohledy na Prahu

Panoramatům, která nabízí Vyšehrad, se máloco vyrovná. Z hradeb uvidíte Pražský hrad, zaujme vás majestátnost řeky Vltavy a přesvědčíte se, proč se Praze říká stověžatá. Místo nabízí také dostatek místa pro rekraci a slouží jako jeden velký park s velkou možností občerstvení a několika dětskými hřišti. Je oblíbeným místem všech, kteří chtějí přímo v centru uniknout ruchu velkoměsta.