Krátce před zahájením výstavy podepsal primátor Pavel Bém i jmenování předsedy  pracovní skupiny primátora pro zajištění revitalizace Staroměstské radnice a okolí. Stal se jím profesor Jiří Kotalík.

Výstava, která potrvá do poloviny června, je prvním krokem k naplnění záměru města revitalizovat prostor náměstí, uvedl Kotalík. Výstava prezentuje, kromě dobových fotografií a zobrazení náměstí, také část návrhů, které vznikly za sto let, kdy se město pokouší o dostavbu radnice.

Na výstavě jsou k nahlédnutí podstatné návrhy z osmi soutěží na dostavbu radnice, z nichž poslední skončila v roce 1988. Celkově za sto let konání těchto soutěží vzniklo na 537 návrhů, na výstavě je jen jejich část, která ale dokumentuje různé názory různých architektů. Od šokující „babylonské věže“ navržené Gočárem, přes neuvěřitelně panelákovité návrhy dostavby radnice z roku 1938 až po anekdotická řešení mimo soutěž profesora Milana Knížáka.

Jak dokončit něco tak odlišného?

To, že nikdy nedošlo k realizaci návrhů, svědčí o tom, že je to úkol velmi složitý. A to nejen z pohledu urbanisty, jde totiž o záležitost psychologicko sociální, uvedl Kotalík. Staroměstské náměstí je podle něj organicky vznikající útvar, do něhož vstupovaly různé neorganické zásahy, včetně asanací na konci 19. století a požáru na sklonku druhé světové války. Náměstí je, nechci přímo říci zmrzačené, spíše jaksi nedotčené, což je pro Prahu typické. Náměstí velkých evropských vznikla obvykle naráz a mají vždy jednotný dobový výraz, ať už vezmete Trafalgarské náměstí, náměstí sv. Petr v Římě a další a další. V Praze šlo o postup intarzie, složení slohů, a proto je náměstí tak odlišné, uvedl Kotalík.

Podle profesora Kotalíka bude primátorská komise aktualizovat a hodnotit náměstí z pohledu stavebně historického i archeologického. Až na samý závěr pak může přijít i příprava soutěže, jejíž výsledky budou tak kvalitní, jak kvalitní bude zadání podmínek, řekl Kotalík. Upozornil, že jde o revitalizaci celého náměstí: Osobně náměstí považuji za dlouhodobě neudržitelné provizorium. Jsem rád a chtěl bych poděkovat městu, že se další generace může k tomuto prostoru vyslovit. A to se podle mne určitě neobejde i bez spolupráce s občany, řekl Kotalík.Tečku za zahájením výstavy udělal primátor Pavel Bém. Začínáme veřejně diskutovat o tom, jak bude jedno z nejhezčích míst Prahy vypadat za dvacet, třicet nebo sto let, řekl primátor.

Staroměstská radnice je srdcem města, její vznik si Pražené vydobyli roku 1338 na Janu Lucemburském. Do náměstí se promítli dějiny nejen politické, ale náměstí samo je jakýmsi architektonickým muzeem. Bohužel se setkávám především v laických kruzích s neuvěřitelnou absencí a řekl bych i ignorancí toho, jakým fenoménem Staroměstské náměstí je. Týká se to samozřejmě i Staroměstské radnice či spíše novogotického křídla, které bylo zničeno v roce 1945 a které bylo jakýmsi impulsem k diskusi k tomu, jak má vypadat Staroměstsko náměstí, řekl Pavel Bém. Novináři se mně často ptají, kdy a jak bude dostavena radnice. Odpovídám, že nevím a radím, buďme  trpěliví, náměstí si naší trpělivost a úctu určitě zaslouží a nelze jeho úpravu brát jako huráakci.