Smíchovské kopce patřívaly kartuziánům. Ti na nich zakládali vinice, takže usedlosti, které zde bývaly, přináležely obvykle k vinicím či zde byly umístěny viniční lisy.

Mnoho z těchto vinic bylo později pospojováno ve větší celky, což souviselo se sílící zástavbou Smíchova, kde přibývaly jak obyčejné domky, tak honosnější vily se zahradami vzniklými právě spojením parcel. Více...