Park je rozdělen dvěma hlavními osami v severojižním směru: jedna vede podél Vltavy, druhá podél Čertovky a při obou jsou vysázeny vzrostlé stromy – jírovce, javory a další exempláře, přičemž cestě blíž k Vltavě dominuje statný platan, který je vyhlášen za památný. Na „vltavské“ straně je možné navštívit Muzeum Kampa, jinak též také Sovovy mlýny, kde v 15. století skutečně mlýny provozoval Václav Sova z Liboslavě a o čtyři sta let později je převzal, přebudoval a dále provozoval známý pekařský rod Odkolků.  Více...