Kromě sadových úprav, které zahrnovaly náročné terénní úpravy a pestré osázení směsí převážně domácích, ale i cizokrajných, dřevin, zde nechal vystavět letohrádek v empírovém stylu a zbudovat složité vodní dílo, celkem 380 metrů dlouhou štolu, díky které mohla být vodou zásobována jak sama vila, tak i zahrada, a dostalo se také na dvě okrasná jezírka s vodopádem.

Z původně soukromé zahrady se po odkoupení ploch obcí Smíchov a městem Prahou v roce 1901 stala zahrada veřejně přístupnou, a plánovalo se v ní vybudování národopisných sadů. Pro finanční náročnost bylo z velkých plánů ustoupeno a nakonec byla tato myšlenka realizována v mnohem skromnějším provedení. Více...