Původně zde jako ostatně na mnoha příhodných místech v Praze byly vinice a ty patřily kartouzskému klášteru.

Romantický park, který je již dílem členů rodu Clam-Gallasů, jistě vybízí k procházkám, dětské hřiště pak zve k návštěvě rodičů s dětmi, které zde mají i svou mateřskou školu. Klamovka však v novodobé historii svou pověst získala zejména v 70. a 80. letech 20. století, a to kvůli restauraci provozované v zámečku, respektive sokolovně. Více...