Sto let starý park byl zakládán na původních pozemcích usedlostí často viničních, s poetickými názvy jako Kuchyňka, Saracénka, Švihanka nebo Pštroska, kde byl lom a pískovna. Částečně byla do celkové jedenáctihektarové plochy zakomponována i známá zahrada Kanálka, zvaná po jejím majiteli hraběti Josefu Emanuelovi Canal de Malabailovi. Ten ji vybudoval na pozemcích dvou viničních usedlostí a zahrada byla pokládána za jeden z nejzajímavějších a nejhodnotnějších areálů přelomu 18. a 19. století. Rozkládala se mezi Polskou a Vinohradskou třídou. Název Kanálka se uchoval dodnes, ovšem zdobí už jen místní ulici. Více...