I to je jedna z přístupových cest na Vyšehrad, ta romantičtější, která člověka zavede na schody poblíž vyšehradské Táborské brány. To už je ale návštěvník v samém areálu bývalé barokní vojenské pevnosti, kde od 10. do cca 12. století bylo raně středověké hradiště prvních českých vladařů.

Více...