Ale nebylo tomu vždy tak. Mnoho cizinců si stěžuje, že Češi nejsou dostatečně přátelští, že jsou odtažití. Je pravda, že se Češi na cizí lidi neusmívají a že si příliš nepotrpí na společenská klišé. A tak první kontakt s Čechy není jednoduchý. Ale to se změní, když je lépe poznáte a oni poznají vás.

Naučit se jazyk

Časem jsem dospěl k názoru, že tento odstup je částečně způsoben jazykovou bariérou mezi cizinci, obzvláště těmi neslovanskými, a Čechy. Když jsem sem přijel poprvé a vůbec jsem česky nemluvil, byl jsem rychle vtažen do velké emigrantské komunity a začal jsem navštěvovat anglicky mluvící bary a kavárny, kde se lidé díky společnému jazyku mohou setkávat a konverzovat.

Co mě na těchto místech velmi překvapilo, bylo, že většina lidí, které jsem tam potkával, nemluvila česky a ani neměla v úmyslu se česky začít učit, přestože někteří z nich už tady žili dlouho. Najednou jsem si uvědomil, že pokud se nedostanu alespoň na určitou jazykovou úroveň, nikdy se tu nebudu cítit úplně jako doma.

A tak jsem se začal učit česky, a přestože ještě stále nemluvím plynně, zpozoroval jsem velkou změnu v tom, jak se ke mně teď Češi chovají. Ti z mých přátel, kteří se naučili česky, to vnímají také tak a shodují se na tom, že mnoho cizinců, kteří přijedou do Prahy, nevyvine dostatečnou snahu a jsou v určitých ohledech ochuzeni o mnoho, co Praha a její obyvatelé mohou nabídnout.

Angličtina na úřadech

Na druhé straně je třeba podotknout, že snaha musí přicházet z obou stran. Většinou, je-li to třeba, jsou Pražané ochotni komunikovat anglicky, i když někteří z nich se zdráhají, protože si nevěří. Opravdový problém nastane, když potřebujete jednat s českými úřady. Je překvapivé, že se zdá téměř nemožné najít na úřadech člověka, který by měl alespoň základní znalost angličtiny.

Každý cizinec žijící v Praze ví, jaké to je, když musíte několikrát na jeden úřad jen proto, abyste vyplnili jeden jediný formulář. Když mi někdo řekne, že se chce přestěhovat do Prahy, nabádám ho, aby se co nejdříve začal učit česky. Ale ani to by ho dostatečně nepřipravilo na jednání s úřady, kde je třeba znát jazyk na vysoké úrovni, i když potřebujete vyřídit něco naprosto základního. Určitě by cizinci měli hned lepší pocit z Prahy, kdyby se pro ně jednání na úřadech zjednodušilo.

Mám za to, že Česká republika jakožto člen Evropské unie by měla mít na každém úřadě několik pracovníků s dostatečnou znalostí anglického jazyka, zvláště pak na těch úřadech, se kterými musí cizinci běžně jednat.

Domnívám se, že kdyby byla na obou stranách vyvinuta větší snaha, komunikace mezi cizinci a Čechy by se stala mnohem příjemnější a všichni, kdo žijí v Praze, by pocítili, jaký velký rozdíl to je.