Zdá se, že mladší a starší generace preferují odlišné druhy hub. Ti později narození své úlovky konzumují při různých společenských příležitostech. V porovnání s nádhernými druhy hřibů, které s takovou láskou sbírají a suší české babičky, jsou tyto odrůdy o něco více stimulující. Dalo by se říci, že tento jev je výsledkem generačního vývoje. Mládež, zdá se, spojuje konzumaci hub s  elektronickou hudbou. Tato kombinace je však jen málo prozkoumanou oblastí a proto nezbývá, než doporučit značnou dávku opatrnosti!

Pří svých toulkách noční Prahou jsem měl možnost poznat jedno z výjimečných míst, oblíbených mezi mladší generací - klub Cross. Cross je živým obrazem toho, co se může stát, když se popustí uzda imaginace. Interiér tohoto nočního klubu je zcela jedinečný. Jeho tvůrce je evidentně fascinovaný průmyslovým odpadem, který klade do kontrastu s prostředím klubu, čímž vytváří svéráznou dynamiku. Najdeme tu kusy motorů a ze stěn visící automatické převodovky, jejichž ladné křivky jsou podtržené originálním diodovým osvětlením. Většina objektů se pohybuje překvapivě nemechanickým a jakoby nadpřirozeným způsobem. Nejefektivnějším využitím světel je, dle mého názoru, instalace, která má podobu pavouka, výstředně pohybujícího údy, tvořenými z okenních stěračů. Hudba je zde podobně industriální, uslyšíte tu různé styly od ragga přes techno a trance až po jungle a mnoho dalších.
 
V takovém prostředí byste jen stěží našli něco z oné „hobití“ přirozenosti a lásky k přírodě, která je tak typická pro české sběrače hub. Hojně se vyskytující dredy a piercingy jsou módními atributy, inspirovanými temnou gotikou a domorodými kmeny. Celková atmosféra je výrazem odmítnutí středního proudu a konzumní společnosti, důraz je naopak kladen na individualitu a originalitu.  Klub svým půdorysem připomíná labyrint, a proto může chvíli trvat, než odhalíte všechna jeho spletitá zákoutí. Když na chvíli zpanikaříte, může vás přepadnout pocit, že někteří obyvatelé klubu uvízli v matně osvětleném podzemí, podobajícímu se jednomu z Kafkových dynamičtějších snů, a už navždy se budou prodírat jeho tunelovitými chodbami. Je to jako zdeformovaná fúze nebes a pekla. Před tímto hektickým hemžením a směsí lidí můžete utéct do zahrady, kde se uklidníte a svatosvatě si slíbíte, že napříště budete vychutnávat kombinaci hub a hudby s menší mírou entusiasmu.

Bezpochyby je klub Cross jednou z hlavních dominant pražského nočního života. Doporučuji navštívit ho v dobré společnosti a náladě.