Po třech letech jsem se nakonec do Prahy s mým přítelem opravdu přestěhovala. Tím zároveň začal takový můj experiment proměny za účelem přizpůsobení se novému životnímu stylu.

Špatný začátek

Jakmile jsme se rozhodli žít v Praze, najmuli jsme si českou společnost. Ta pro nás měla vyřídit formality potřebné k založení společnosti, která by v Čechách prodávala mexické zboží. Byla to špatná zkušenost. Uprostřed řízení jsme se rozhodli zkontrolovat stav věcí a zjistili, že zmizeli lidé, kteří pro tu společnost pracovali, a s nimi i naše peníze a dokumenty. Bylo to hrozné. První kontakt s českými lidmi a hned takové zklamání. Přesto jsme se však nevzdali a najmuli si jinou společnost, která nám opravdu hodně pomohla.

Přizpůsobování se pražskému životu

Přestěhování do Prahy pro mě znamenalo spoustu zajímavých změn: nové zážitky, nové lidi a nový způsob života.

Po roce jsem dospěla k závěru, že pro cizince je důležité, aby k Čechům přistupoval s otevřenou myslí. Ze začátku vám může připadat, že je dost těžké porozumět jejich chování a způsobu myšlení. Musíme však chápat, že i naše kultura je odlišná, že máme své zvláštnosti a jiný životní styl, který není lepší či horší, jen je zkrátka odlišný.

Pražský experiment

Na druhou stranu většina lidí, kteří navštíví Prahu, má za to, že zdejší lidé nejsou moc přátelští, a to hlavně ti, kteří pracují ve službách, například v restauracích. Měli bychom si však uvědomit, že svou roli tu hraje i jazyková bariéra.

Dlužno říci, že personál v restauracích nemluví moc dobře anglicky, takže ani nemohou přesně rozumět, co se po nich chce. Jednou jsem si například objednala kuřecí vývar a na stole mi přistály kuřecí prsa, což je typický příklad toho, co může způsobit jazyková bariéra. Někdy to však zajde až moc daleko. Číšníci vám na účet přidají navíc něco, co jste neměli, chtějí po vás větší spropitné nebo se prostě nechovají slušně.

Takže je mi jasné, že se tu ještě musí zapracovat na kvalitě služeb. Personál by se měl rozhodně chovat slušněji a profesionálněji. I my bychom se však na stavu věcí měli podílet tak, že se sami budeme dožadovat lepších služeb.