V našem chatu, který proběhl on-line v úterý 29. září, jste se ptali Zdeňka Bergmana na vše, co se týče jeho aktivit, které se dotýkají života města.

Provozuje podstatnou část pražských přívozů. Ten první ale vznikl v „Pražských Benátkách“ v 90. letech jako spíše atrakce, kde byli cestujících seznamováni s géniem loci staré Prahy. Pak začaly vznikat kopie původních vltavských člunů, které dnes dokreslují atmosféru kolem Karlova mostu. Dnešní přívozy na horní i dolní části Vltavy v Praze, ale i v centru, jsou požehnáním jak pro ty, kteří si potřebují zkrátit cestu do práce, tak pro ty, kteří přívozy využívají pro své rekreační aktivity.

Zdeněk Bergman stál i u zrodu Muzea Karlova mostu, které je výjimečné svými aktivitami nejen, pokud jde o výstavy (Jan Nepomucký, Mariánský sloup), ale i podrobným seznámením s tím, jak most vznikal a jak je dnes opravován. Muzeum navíc vydává pozoruhodné knihy týkající se Prahy. „Vybudování Muzea Karlova mostu je logickým vyústěním naší práce na našich člunech, muzeum rozšiřuje a prohlubuje znalosti o nejkrásnější památce města,“ říká Zdeněk Bergman.
Zdeněk Bergman ale postavil se svými kolegy i loď pro bezdomovce.

V neposlední řadě zasahují jeho aktivity výrazně i do kulturního života města. Kdo se zúčastnil vodních slavností Svatojanských navalis, nezapomene na kouzelnou atmosféru připomínající dobu barokní Prahy. A Prague Food Festival, který se letos konal na Vltavě, je potvrzením, že na Vltavě se může dít leccos, záleží jen na nápaditosti. V našem chatu máte možnost se Zdeňka Bergmana zeptat na vše, co se týká jeho činností, třeba i na to, co ukrývá pod pokličkou, protože je jisté, že při jeho pověstné aktivitě není vyloučeno, že se například dočkáme i nějakých překvapení.