Laboratoře

V současné době UK FTVS disponuje profesionálními, moderně vybavenými laboratořemi, které se dlouhodobě zabývají výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.

Nabízená diagnostika může posloužit k optimalizaci pohybové zátěže, výživy nebo dalších faktorů zdravého životního stylu. Neméně významná je i možnost diagnostikovat a pozitivně ovlivňovat hraniční stavy zdraví a nemoci, související s tělesnou zátěží.

Prezentované laboratoře

  • Biomedicínská laboratoř
  • Kineziologická laboratoř
  • Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží (labBEZ)
  • Laboratoř sportovní motoriky
  • Laboratoř tréninkové adaptace

Program akce

  • 12:30 - 17: 00 - otevření laboratoří - možnost otestování a pravidelné prohlídky s výkladem
  • 14:00 - setkání se sportovci, podpisová akce a veřejná diskuze
Den otevřených dveří
Název: Den otevřených dveří sportovních laboratoří UK FTVS
Termín konání: 15. říjen 2016
Pořadatel: UK FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Partneři: MHMP – Praha Evropské hlavní město sportu 2016
Místo konání: UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6
Více na: www.ftvs.cuni.cz a www.facebook.com/UKFTVS/

Příloha: