„Praha je v letošním roce Evropským hlavním městem sportu. V rámci tohoto titulu se povedlo investovat v oblasti sportu stovky milionů korun. V tomto tempu nesmíme polevit. Město z mého pohledu musí v oblasti sportu především zajišťovat co nejlepší podmínky pro sportování a chovat se přitom co nejefektivněji. Proto konference tohoto typu vítám s otevřenou náručí," řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Konference začne ve čtvrtek 24. 11. v nové budově Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze 9-Kbelích. První jednací den je zaměřen na využití a revitalizaci ploch pro sport a aktivní trávení volného času ve městech. VŠTVS PALESTRA podepsala v listopadu letošního roku Memorandum o spolupráci s městskou částí Praha 14, v jejímž katastru leží park Klánovice – Čihadla. A právě v rámci nově vzniklé spolupráce bude realizován projekt návrhu revitalizace této velké plochy v bezprostřední blízkosti sídliště Černý most, jeho zahájení bude mj. na konferenci prezentováno.

Konferenci zahájí rektor VŠTVS PALESTRA prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., který o nově navázané spolupráci říká: „Velmi si vážíme možnosti spolupráce na tak významném projektu. Do jeho realizace plánujeme zapojit nejen odborníky, ale i studenty naší vysoké školy, kteří studují programy se zaměřením na wellness. Plánujeme zapojení studentů v rámci jejich výuky i tvorby semestrálních i závěrečných pracích a využít jejich kreativitu nejen v oblasti realizace parku, ale i následného využití jednotlivých sportovišť.“

Na konferenci budou představeny také úspěšné realizace ze zahraničí, Olympijský park v Pardubicích a realizovaná architektonická soutěž na revitalizaci areálu Dukla v Pardubicích, idea využití prostoru Negrelliho viaduktu v Praze a další. Nesmíme zapomenout i na přednášky se zaměřením na trendy v oblasti městských sportovních aktivit.

V pátek 25. 11. proběhne na Stavební fakultě ČVUT v Dejvicích druhá část konference. Místem konání je hala D, ve které se sejdou architekti a odborníci na sportovní stavby. 

Hlavní téma je Dynamická architektura s membránovými konstrukcemi. „Profesor Martin Rajniš a jeho Huť architektury představí svou nejnovější práci, vzducholoď Gulliver. Ze Stuttgartu přijede Jürgen Hennicke, přímý spolupracovník Freie Otta, architekt Petr Franta přednáší o plášti nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích. Z Londýna přicestuje architekt Pavel Hladík se svou přednáškou o sportovních stadionech s ikonickou architekturou,“ představuje alespoň některé přednášející doc. ing. arch. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na ČVUT FSv. Celkem vystoupí 11 přednášejících, z toho 6 ze zemí Evropské unie a 5 z České republiky.

Konference je podpořena z prostředků projektu Praha hlavní Evropské město sportu 2016 a je pořádána za podpory městské části Praha 14. Účast na ní je zdarma. Záštitu nad ní převzali rektoři obou partnerských vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a starosta městské části Praha 14.

Kontakt pro média a na místě v den akce:
Lucie Satrapová, tel.: 608 373 131, e-mail: satrapova@palestra.cz