V přednášce bylo za hojné účasti zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) zodpovězeno několik důležitých otázek z oblasti obezitologie a zdravého životního stylu. Následně proběhlo ve Škodově paláci měření podílu tukové tkáně v těle pro zájemce opět z řad zaměstnanců MHMP.  V rámci této akce se mohli zaměstnanci pražského magistrátu připojit k „výzvě“ zhubni 1 kg. Celá akce proběhla za podpory hl. m. Prahy v rámci titulu Praha Evropské hlavní město sportu.