K tradiční cyklotour Na kole dětem, jejíž hlavním cílem je získání finančníchprostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí se může přidat každý, na kousek, jednu etapu nebocelou trasu. V pelotonu potkáte mnoho známých tváří a osobností.

Určitě se zúčastní Prof. Pavel Pafko, Prof. JanPirk, známý lékař Jan Hnízdil, badmintonista Petr Koukal s přítelkyní Gabčou Soukalovou a spousta dalších. Na bezpečnost pelotonu bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR. Energii do žil účastníkům dlouhécyklistické tour vlije kulturní program připravený v partnerských městech, kde bude peloton zastavovat.Sedmý ročník cyklotour Na kole dětem navazuje na předešlé ročníky.

„Tradici jízdy napříč republikouhodláme zachovat, je to pilotní. Ale musíme přicházet s obměnami, aby jízda nezevšedněla. Letos jsme připravilinovinku v podobě kratších kritérií v jedné lokalitě. Zařadili jsme školní kritérium na Valašsku a lázeňský okruh v okolíMšených lázní. Zajímavých míst na našem území je více, je dobré se pozastavit, zanechat pozitivní stopu aneprohnat se jen jako vítr." shrnuje s úsměvem koordinátorka akce Martina Střížová „Lidé se nás stále nevěřícně ptají, jestli se mohou přidat. Ano, přidat se může každý! Na kousek, jednuetapu, nebo celou trasu." říká druhá koordinátorka Iveta Trubirohová. „Již nejsme neznámý projekt, města se samahlásí, abychom je navštívili a za jejich vstřícnost a podporu jim děkujeme" dodává.

„Atmosféru v pelotonu je potřebanasát. Je to nejen sportovní, ale také společenská událost. Lidé zjistí, jak je jednoduché udělat něco pro sebe azároveň tím pomoci i někomu jinému. Rostoucí počet aktivních účastníků a podpora akce z řad známých avýznamných osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší malým onkologickým pacientům možnost účastnit serekondičních pobytů, má smysl. Velmi mne těší, že nám zůstávají věrni významní partneři a dárci jako spol. Metlifea.s., SMO Otrokovice, Interflex, stavební společnost Kaláb a mnoho dalších, ale také že mohu přivítat novéhogenerálního partnera ŠkodaAuto, a.s.." popisu