Konference se koná v rámci projektu Praha Evropské hlavní město sportu 2016 a tomuto projektu a jeho přínosu pro rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury bude věnován příspěvek specialisty projektů EU z odboru sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy Josefa Hovorky.

Konkrétní příklad pražské lokality s velkým potenciálem pro sportovní vyžití a aktivní trávení volného času – Park Klánovice–Čihadla – představí na konferenci starosta městské části Praha 14 Radek Vondra. Záměrem městské části je ve spolupráci s VŠTVS PALESTRA a dalšími aktéry připravit formulace pro koncept parku pro tyto účely při maximálním respektování podmínek ochrany přírody a krajiny.

Pozoruhodnému tématu začlenění technické památky, pražského Negrelliho viaduktu, do městského života se bude věnovat Ing. Arch Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze. Už v létě se ilegální parkoviště pod viaduktem proměnilo v dočasná rekreační sportoviště a další proměnu čekají prostory oblouků tohoto druhého nejstaršího mostu v Praze v připravované rekonstrukci plánované na léta 2017-2020.

Podrobný program obou dnů konference je k dispozici v přílohách (program konference, plakát konference).

Plánování sportovních ploch v Praze