Stadion mládeže připravuje každoročně pro děti, ale i dospělé spoustu sportovních kroužků, které se těší velké oblibě. V letošním roce zbývá posledních pár míst v těchto kroužcích:

Beachvolejbal
Termín: Po, Pá 14.00–15.00
Vedoucí kroužku: Michal Vojáček


Nácvik podání, příjmu a odbití míče, pohyb po hřišti v písku, zvyšování fyzické zdatnosti, herní činnost jednotlivce, nácvik herních signálů, seznámení s pravidly hry a jejich aplikace v praxi.

Klíčové kompetence: Posouzení vlastních fyzických i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu.

Cvičení pro ženy
Termín: Po 19.30–20.30
Vedoucí kroužku: Anna Ráčilová


Pohybová aktivita zahrnuje posilovací, protahovací, zdravotní a kondiční cvičení. Hodina začíná zahřátím organismu a procvičením, následuje propracované posilování s využitím zdravotního cvičení, strečink a systematické protažení a uvolnění, cvičení s pomůckami.

Jóga pro ženy
Termín: Čt 19.30–20.30
Vedoucí kroužku: Anna Ráčilová

 

Cvičení je pro všechny věkové kategorie, není kondiční a harmonizuje duši a tělo. Rozvíjí základní pohybové dovednosti, nácvik základních dechových technik, koncentrační cvičení. Upevnění základních pohybových stereotypů, zvládnutí základní techniky jednotlivých pohybů.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes. Adresa: Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6