„Titul Evropské hlavní město sportu je pro nás nejen oceněním toho, jak Praha podporuje sport pro všechny skupiny obyvatel na svém území, ale také závazek do budoucna. Ocenění se totiž nedává za to, kolik velkých sportovních klání se ve městě odehraje, ale jak se město věnuje sportovnímu vyžití pro všechny, které sportování oslovuje a baví. Podpora sportu je podle mě nejlepší investicí do budoucnosti a Praha v ní bude samozřejmě pokračovat i nadále,“ uvedl radní Jan Wolf.

Ziskem titulu Evropské hlavní město sportu 2016 se Praha zařadila mezi města, jako jsou například Kodaň, Madrid, Rotterdam, Stockholm či Glasgow. Obdržela jej především díky soustavné podpoře sportovních aktivit a systematickým investicím do městské sportovní infrastruktury. Titul Evropské hlavní město sportu měl dosud pro všechna města dlouhodobý pozitivní dopad v oblastech ekonomického a sociálního rozvoje, ale i nárůstu zájmu o sport, obnovy sportovišť a v neposlední řadě zvýšení nabídky pracovních míst. Hlavní město chce využít potenciálu, který má a zapojit do pohybových aktivit a sportu co nejvíce Pražanů a návštěvníků.

Podle statistik se aktivně sportu v Praze věnuje téměř 60 procent jejich obyvatel, což znamená tři čtvrtě milionu lidí. Pražská sportovní tradice je dlouhá a její sportovní infrastruktura bohatá. Je zde na 800 různých sportovišť, jako jsou koupaliště a venkovní bazény, kryté plavecké bazény, sportovní haly, zimní stadiony, hřiště a tělocvičny. Nejpopulárnějším sportem v Praze je fotbal, zdatně mu ovšem konkuruje fitness. Velmi populární jsou také plavání a běh.