„Finančně jsme takto podpořili přibližně 300 akcí téměř ze všech sportovních odvětví. Už takto širokou nabídku v rámci Evropského hlavního města sportu ještě rozšíří akce konané ve druhém pololetí roku, o jejichž podporu mohou zájemci žádat do 29. dubna," popisoval radní hlavního města Prahy pro sport a volný čas Jan Wolf.

Ať už se jednalo o akce zařazené do programu s mezinárodním, celostátním, celopražským či lokálním významem, vždy bylo postupováno podle důležitosti akce ke sportovnímu rozvoji hlavního města. To potvrzují i slova radního pro sport Jana Wolfa. „Nechceme, aby byl tento titul vnímán jen jako akce, v rámci které budeme do Prahy zvát velké sportovní události. Náš cíl je v první řadě nabídnout široké veřejnosti možnost zasportovat si v nejrůznějších odvětvích a tím i do budoucna třeba změnit svůj životní styl,“ má jasno radní pro sport Jan Wolf.

I proto bylo hned 14 100 000 Kč rozděleno v programu pro dlouhodobé akce s významným dopadem na zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.

„Naším primárním cílem je přivézt na pražská sportoviště co nejvíce obyvatel s chutí zasportovat si. Ať už to budou rodiny s dětmi, studenti anebo senioři, hlavní je, aby aktivně vyhledávali možnosti sportovního vyžití. Náš úkol je pak jim tyto možnosti nabízet a viditelně komunikovat,“ dodává Wolf.