/zpráva z 10. jednání Rady hl. m. Prahy 22. března 2016/

„Rozhodli jsme se výrazněji podpořit nové projekty výstavby a modernizace sportovišť, ale i projekty jejich rekonstrukcí a to i proto, že Praha je v tomto roce Evropským hlavním městem sportu. Věřím, že nejen podpora pořádaných akcí, tak i rozvoj sportovní infrastruktury, nabídne Pražanům více příležitostí se zapojit do sportovních aktivit, což je naším cílem,“ vysvětlil radní pro sport a volný čas Jan Wolf.

Razantní navýšení těchto investičních prostředků přímo souvisí s podporou titulu Evropské hlavní město sportu, která Praha pro rok 2016 získala. V minulých letech se výše investovaných peněž pohybovala okolo 60 milionů korun. „V oblasti investic jsme podpořili celkem 70 projektů. Poprvé i v rámci tříletých grantů. Naším záměrem je postupnými kroky přispět nejen k modernizaci současných sportovišť, ale i podporovat vznik nových podle potřeb a zájmu rozvíjejících se sportovních odvětví,“ doplnil radní Wolf.

V rámci grantového systému také město podpoří částkou okolo 30 milionů korun provoz bazénů a hokejových stadionů, 33 milionů je určeno na podporu provozu ostatních pražských veřejně přístupných sportovišť. „Podařilo se nám vytvořit systém, který zohledňuje například velikosti, kapacitu, energetickou náročnost a další atributy, aby nedocházelo k tomu, že přibližně stejná sportoviště dostávají značně rozdílné finanční prostředky na provoz,“ přiblížil radní Wolf.

Granty nepřesahující 200 tisíc korun dnes Rada hl. m. Prahy schválila, ostatní předloží  radní Jan Wolf na zasedání 31. března 2016  ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.