Průkaz běžce lze získat bezplatně po vyplnění základních osobních údajů a seznámení se s pravidly využití atletického stadionu. Souhlas s pravidly je nutné potvrdit vlastnoručním podpisem.

Neomezené využití atletického oválu je umožněno pod podmínkou dodržování stanovených pravidel, především následujících: 

  1. Bezplatně využívat atletický stadion lze pouze ke zlepšení vlastní fyzické kondice, nikoli k organizované a komerční činnosti.
  2. V první dráze nelze běhat, je nejvíce namáhána, a proto se využívá pouze při závodech.
  3. Přednost využívat atletický stadion mají pravidelné činnosti – zájmové útvary Stadionu mládeže a pronájmy areálu.
  4. Pořadatel akcí na Stadionu mládeže je oprávněn rekreační běžce požádat o opuštění areálu v případě konání závodů či organizování akcí.
  5. Bezplatně lze využívat pouze WC na Stadionu mládeže, šatny a sprchy nejsou k dispozici.
  6. V zimních měsících není stadion osvětlen.
  7. Je nutné dodržovat provozní řád areálu.

Držitelé průkazu budou mít v budoucnu možnost půjčit si rovněž bezplatně vybavení na netradiční sporty (spikeball, ladder golf, discgolf, kroket, speedminton atd.)

Adresa: Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6
Kontaktní osoba: vaclavkova@ddmpraha.cz, 777 706 589