„Fotbalovými besedami chceme nejen přitáhnout pozornost dětí k fotbalu, ale také pedagogickým pracovníkům ukázat, jak mohou v podmínkách dané školy v hodinách tělesné výchovy připravit dětem fotbalový program,“ vyjádřil se ke smyslu tohoto projektu marketingový manažer Pražského fotbalového svazu, Jan Gruber.

Na žáky prvních a druhých tříd základních škol Na Smetance, Jakutská a v Kolovratech čekal trénink vedený trenéry z pražských fotbalových klubů a také beseda s fotbalovými osobnostmi, kterou moderoval mistr světa ve fotbalovém freestylu, Honza Weber. Děti se tak mohly zeptat na nejrůznější otázky Jiřího Novotného, Luďka Straceného či Tomáše Pešíra.

„Tyto akce mají veliký smysl. Díky tomu děti sportují a mohou začít hrát fotbal, což je lepší, než kdyby seděly pouze doma u počítačů,“ sdělil své pocity z akce Luděk Stracený.

V rámci besed také Pražský fotbalový svaz předal základním školám fotbalový balíček základních pomůcek, tak aby i nadále mohly děti v hodinách tělesné výchovy trénovat fotbalové dovednosti.

„Díky besedě se děti dozvěděly, co je fotbal a čeho jsme v tomto sportu dosáhli,“ zhodnotila besedu Michaela Kotzyová, učitelka ze ZŠ Kolovraty. Její kolegyně ze ZŠ Jakutská, Zdeňka Kočková, kvitovala zase fotbalový trénink: „Děti si vyzkoušely práci ve skupinách a další tréninkové záležitosti. Vše bylo velmi dynamické a úžasné.“

Projekt vznikl díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy a jeho statutu „Hlavní evropské město sportu 2016“. Fotbalové besedy budou pokračovat i v dalším školním roce na vybraných pražských základních školách.