Praha na konferenci mimo jiné prezentovala rozsah a způsoby propagace akcí pořádaných v rámci projektu Praha Evropské hlavní město sportu 2016. V rámci workshopu pořádaným ACES Europe proběhla i intenzivní výměna informací a zkušeností s držiteli titulu Evropské město sportu, například se slovenskými Košicemi, litevskou Liepajou nebo portugalským Setubalem

„Jsem rád, že jsme se mohli v Haagu zúčastnit EU Sport Fóra, na kterém byly otevřeným způsobem projednávány problémy, se kterými se potýká současný evropský sport. Z vystoupení vrcholných představitelů zodpovídající za rozvoj evropského sportu jednoznačně vyplynulo, že sport je významným politickým nástrojem, který bude v budoucnosti hrát čím dál významnější úlohu. Celou konferencí rezonovalo intenzivně i současně nejpalčivější téma Evropské unie, a to využití sportu pro začlenění migrantů v rámci EU. Díky zástupcům ACES Europe, jsme měli i možnost prezentovat na této významné akci současné kroky a akce, které Praha realizuje v rámci projektu Praha Evropské hlavní město sportu, a to i rozsah podpory a úsilí, kterou Praha tomuto projektu dává. Troufám si tvrdit, že se Praha v oblasti podpory sportu pohybuje na špici evropských měst a v tomto smyslu nám také účastníci konference vyjadřovali své uznání, které vnímám jako závazek do budoucích let, abychom i po skončení tohoto projektu občanům Prahy zajistili to, že Praha je a dále bude městem sportu,“ uvedl předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP Antonín Lébl.

Dalším důležitým bodem jednání byla diskuze nad dopadem chystaného jednotného digitálního trhu na sport, konkrétně na systém prodeje vysílacích práv a přeshraniční přístup ke sportovnímu vysílání.