Ve snaze podpořit a rozšířit možnosti zapojení veřejnosti do sportovních aktivit a současně naplnit hlavní cíle ACES si vedení města klade následující cíle:

 • podpora sportovních aktivit a zdravého životního stylu zaměřená zejména na děti a mládež,
 • zlepšení materiálně – technické základny pro sportování,
 • zajištění účelného provozování sportovních zařízení,
 • zkvalitnění podmínek pro trenéry, instruktory a dobrovolníky v oblasti sportu,
 • podpora škol se sportovním zaměřením a školních sportovních klubů,
 • pozitivní stimulace obyvatel k podpoře sportovních aktivit.

Cíle budou zajištěny realizací těchto aktivit:

 • vytvoření osvětové kampaně,
 • podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
 • zmapování veřejných ploch vhodných pro sportování,
 • podpora významných mezinárodních akcí,
 • podpora vzniku nových ekonomicky soběstačných sportovišť,
 • podpora sportovních projektů zapadajících do dlouhodobého plánu Prahy.