Běžci symbolicky věnují svůj sportovní výkon tomu, kdo je inspiruje k vytrvalosti nebo jehož příběh chtějí připomenout. Běh vznikl proto, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. V archivu Paměť národa je uloženo přes 13 000 jmen pamětníků, kteří prožili dramatické momenty 20. století i 21. století. Jejich příběhy jsou inspirací i varováním před totalitními režimy. Připomínají, jak hrozné je žít v době nesvobody zasahující všechny oblasti života, a ukazují hrdinství mnohých, kteří se postavili bezpráví a útlaku. Výtěžek ze startovného poputuje na další natáčení vzpomínek pamětníků, projekty ve školách a na sociální pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům.

Každý si může zvolit za koho chce běžet, zaregistrovat se a užít si tuto mimořádnou sportovně-společenskou příležitost. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na stránkách Běhu pro paměť národa.