Dlouhá varianta

Z hráze sbíháme po asfaltové cestě nejprve prudkým, později mírnějším klesáním podél Libušského potoka. Po dvou kilometrech přibíháme k fotbalovému hřišti, kde se otočíme a vracíme se zpět stejnou cestou.

Střední varianta

Z hráze vyběhneme po polní cestě (ve směru cykloznačky na Cholupice). Po cestě stoupáme až pod dráty el. vedení, kde odbočíme vpravo a pokračujeme po menší cestě pod dráty. Po 300 m zatáčíme spolu s cestou vlevo a běžíme podél údolí až k cestě vedoucí do zahrádkářské osady. Zde zatočíme vlevo a pohybujeme se směrem od zahrádek asi 200 m, kde na kraji pole zatáčíme na pěšinu vlevo. Běžíme podél pole a pokračujeme ve stejném směru do lesa na cestu, po které jsme již před chvílí běželi. Z cesty po 100 m odbočíme doprava a dostáváme se až na kraj pole, kde se dáme vlevo a mírným klesáním sbíháme až na hráz nádrže, kde je cíl okruhu.

Krátká varianta

Po startu přeběhneme hráz nádrže (nádrž máme po pravé straně) a stoupáme serpentinami po malé cestičce až k poli. Zde zatáčíme vpravo a pokračujeme podél hrany rokle až k většímu klesání, které nás přivede na asfaltku, kterou seběhneme vpravo do údolí. Přibíháme na křižovatku asfaltových cest, kde uhýbáme doprava a po údolní asfaltce pokračujeme až na hráz nádrže, kde je cíl.