Dlouhá varianta

Po pěšině vbíháme do lesa a klesáme okolo skupiny domů až na údolní silničku, na které se dáme vlevo a běžíme proti proudu Dalejského potoka, po 900 m míjíme odbočku do Klukovic a pokračujeme podél potoka až k domku se studánkou, kde máme v nohách již skoro dva kilometry. U studánky se otáčíme a vracíme se k odbočce do Klukovic, kde odbočujeme vpravo a po 400 m vbíháme do Klukovic. Na návsi se dáme doleva a po malé silnici stoupáme mezi lesíky až na kraj sídliště, kde je cíl.

Doporučené tempo

Délka Výkonostní Kondiční Rekreační
3900 m 14 min. 17 min. 20 min.

Střední varianta

Po pěšině vbíháme do lesa a mírně klesáme až k malé loučce se skupinou domů, za kterými zatáčíme vlevo na horizontální pěšinku. Pokračujeme podél prudkého svahu Prokopského údolí až do Klukovic, které probíháme ulicemi Dasnická a V Klukovicích a stáčíme se zpět směrem do kopce. Malá silnička nás mezi lesíky dovede až na kraj sídliště Barrandov, kde je cíl.

Doporučené tempo

Délka Výkonostní Kondiční Rekreační
2300 m 8 min. 10 min. 12 min.

Krátká varianta

Vybíháme po chodníku podél plotu školy až k atletické dráze, u které zatáčíme vlevo do lesa na pěšinu, kterou sledujeme dalších 600 m. Pěšina se postupně stáčí vlevo, přivádí nás zpět na chodník vedoucí po okraji sídliště. Zde zatáčíme vlevo a přibíháme do cíle okruhu.

Doporučené tempo

Délka Výkonostní Kondiční Rekreační
1200 m 4 min. 5 min. 6 min.