Dlouhá varianta

Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě (můžeme si vybrat mezi asfaltem a měkkým povrchem) podél plotu Výstaviště, po zhruba 600 m odbočíme doprava na menší asfaltku, po které podbíháme železniční trať a ihned za ní zatáčíme vlevo a běžíme podél trati. Vpravo míjíme slepé rameno Vltavy a po necelém kilometru zahýbáme vlevo a opět podbíháme železniční trať. Kousek za mostem seběhneme z asfaltové cesty a dáme se vlevo po pěšině, vedoucí po kraji louky. Po této cestě podél potoka běžíme až k oplocení stavby tunelu Blanka u býv. Šlechtovy restaurace, kde zahneme prudce vpravo a serpentinou vybíháme k letohrádku. Od něj mírně sbíháme (Šlechtovu restauraci máme vlevo pod sebou) až ke žlutému domku u Rudolfovy štoly, který mineme zleva a dostáváme se do široké aleje, která nás dovede až do cíle okruhu.

Střední varianta

Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě podél plotu Výstaviště. Po 900 m míjíme výraznou odbočku vlevo a pokračujeme stále rovně dalších 300 m, přes můstek přebíháme potok a zatáčíme vlevo na menší cestu podél potoka. Cesta nás po chvíli dovede k oplocení stavby tunelu Blanka u bývalé Šlechtovy restaurace, kde zahneme prudce vpravo a serpentinou vybíháme k letohrádku. Od něj mírně sbíháme (Šlechtovu restauraci máme vlevo pod sebou) až ke žlutému domku u Rudolfovy štoly, který mineme zleva a dostáváme se do široké aleje, která nás dovede až do cíle okruhu.

Krátká varianta

Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě podél plotu Výstaviště. Po 900 m, těsně před výraznou odbočkou asfaltové cesty zatáčíme prudce vlevo a sbíháme krátké klesání. Po pravé straně míjíme tzv. Dubový pahrbek a blížíme se k rybníku, který obíháme zleva, vyběhneme malé stoupání na širokou alej, kde se dáme vlevo a po 200 m jsme v cíli okruhu.