Opatření se týkají také konání sportovních, kulturních a dalších volnočasových akcí a aktivit.  

Usnesení vlády ČR jsou k dispozici na stránkách www.vlada.cz