Začátek trasy: autobusová zastávka MHD Kateřinky
Konec trasy: autobusová zastávka MHD Kateřinky
Vzdálenost: 6,1 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 2h 2min
4km/h 1h 32min
5km/h 1h 13min
Povrch trasy: asfalt, lesní cesta
Popis trasy: Trasa začíná na zastávce MHD Kateřinská odkud vede po zelené turistické značce
a zhruba po 600m se napojí na naučnou stezku Milíčovský les, kterou poté
kopíruje kolem celého Milíšovského lesa. První část vede převážně po
zpevněných cestách. Prostřední část vede po lesních cestách kolem
rybníků. V tomto úseku je třeba dávat pozor na značení, abyste nesešli
z naučné trasy. Po projití kolem rybníka Vrah trasa opět vede po zpevněné
asfaltové trase kolem Milíčovského vrchu a dále zpět po zelené značce na
autobusovou zastávku Kateřinky.

Více podrobností naleznete na: NS Milíčovský les