Paví vrch

Začátek trasy: tramvajová zastávka MHD Laurová
Konec trasy: tramvajová zastávka MHD Laurová
Vzdálenost: 2,2 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 44 min
4km/h 33 min
5km/h 22 min
Povrch trasy: asfalt, lesní cesta a pěšina
Popis trasy: Trasa začíná na tramvajové zastávce Laurová a provede nás po části Malvazinek a
Pavím vrchu. Od tramvajové zastávky se vydáme ulicí K Vodojemu a po 215m
odbočíme vlevo ulicí Nad Laurovou, abychom se po 200m vrátili zpět na ulici K
Vodojemu a dali se doprava a poté po krátkých schodem na ulici Na Pláni, po které
se dáme doprava a dojdeme až na křižovatku, kde se dáme ostře doprava ulicí Nad
Santoškou a půjdeme stále po vrstevnici kolem vyhlídky na Pavím vrchu a dále
lesní cestou Paví vrch obkroužíme a po krátkých schodech se vrátíme na ulici Na
Pláni. Tou se dáme doleva a po cca 150m se dostaneme na schody dolů do ulice K
Vodojemu, kterou se vrátíme zpět na tramvajovou zastávku Laurová.

Více podrobností naleznete na: Paví vrch

 

Přehled tras