Začátek trasy: metro Vyšehrad
Konec trasy: metro Vyšehrad
Vzdálenost: 4,3 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 1h 26min
4km/h 1h 6min
5km/h 52min
Povrch trasy: asfalt, kostky
Popis trasy: Trasa začíná na stanici metra C - Vyšehrad, odkud vede ulicí Na Bučance až k Táborské
bráně do pevnosti Vyšehrad. Poté ulicí v Pevnosti až k Rotundě sv. Martina, kde se
vpravo do mírného kopce vydáme na hradby, po kterých obejdeme celou pevnost s
několika možnostmi výhledy na různé části Prahy. Po obejití hradeb se dáme ulicí
Soběslavova a Štulcova kolem Baziliky sv. Petra a Pavla a Starého a Nového
proboštství až k Cihelné bráně a odtud ulicí V pevnosti a Na Bučance
zpět ke stanici metra Vyšehrad.

Více podrobností naleznete na: Po Vyšehradských hradbách