Začátek trasy: stanice metra Náměstí Republiky
Konec trasy: stanice metra Staroměstská
Vzdálenost: 3,1 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 1h 2min
4km/h 47min
5km/h 37min
Povrch trasy: asfalt, dalžební kostky
Popis trasy: Tato krátká trasa nás provede kolem památek Staré Prahy. Začíná na Náměstí
Republiky odkud se dáme Prašnou bránou a ulicí Celetná a ulicí Temlová ke
kostelu sv.Jakuba. Odtud ulicemi Malá Štupartská, Masná, Dlouhá a Rámová
na Haštalské náměstí. Dále kolem Anežského kláštera ulicí U Obecního Dvora
a Kozí k Milosrdným. Ulicí U Milosrdných se dostaneme ke kostelu sv. Šimona a
Judy odkud ulicí Dušní dojdeme ke Španělské synagoze a kolem kostela
sv. Salvadora a ulicí Dlouhou se dostaneme na Staroměstké náměstí. Ze
Staroměstkého náměstí projdeme kolem kostela sv. Mikuláše na náměstí
Franze Kafky a ulicí Maislova projdeme kolem židovských synagog na Josefově.
Dále projdeme ulicemi Břehová a 17.listopadu a u Rudolfina se dáme do ulice
Široká a ulicí Valentinskou se dostaneme ke stanici metra Staroměstská.

Více podrobností naleznete na: Procházka Starým Městem