Začátek trasy: autobusová zastávka Nádraží Hlubočepy
Konec trasy: stanice metra Lužiny
Vzdálenost: 6,3 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 2h 6min
4km/h 1h 35min
5km/h 1h 16min
Povrch trasy: zpevněná cesta po celou dobu - asfalt, hlína, štěrk
Popis trasy: Začátek trasy je na autobusové zastávce nádraží Hlubočepy. Poblíž je i vlaková zastávka
Praha - Hlubočepy. Jdeme po zelené turistické značce (schodná s cyklistickou A12)
asfaltovou cestou. Pod Hlobočepským mostem se spojuje s naučnou stezkou
"Údolím Dalejskoého potoka". Jdeme stále souběžně s železniční tratí. Na rozcestí
Prokopského údolí se přidává žlutá turistická značka, od Klukovického viaduktu se
držíme opět jen zelené a cyklo A12. Po cca 200 metrech se držíme vpravo po cyklo
A33. Na rozcestí se dáme vlevo do kopce po cestičce na louce. Vyjdeme nad retenční
vodní nádrží a pokračujeme po hliněné cestičce dolu kolem nádrže. Přejdeme po
dřevěném mostku a držíme se vpravo. Vyjdeme v ulici K Sopce, kde se dáme vlevo a
hned vpravo po štěrkové cestě pod most, kde pokračujeme vlevo k Nepomuckémui
rybníku. Tam se napojíme na cyklo A (Praha-JZM) a po ní pokračujeme až na stanici
metra Lužiny k obchodnímu centru. Trasa po většinu cesty mírně stoupá. Asfaltový
terén je možné v průběhu cesty Prokopským údolím střídat za hliněné cestičky
(zkratky).

Více podrobností naleznete na: Klánovice - Prokopské údolí (na Lužiny)