Začátek trasy: tramvajová zastávka Divoká Šárka
Konec trasy: tramvajová zastávka Divoká Šárka
Vzdálenost: 8,7 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 2h 54min
4km/h 2h 54min
5km/h 1h 44min
Povrch trasy: asfalt, lesní cesty a pěšiny, kamenitá cesta
Popis trasy: Trasa začíná u tramvajové zastávky Divoká Šárka. První část trasy vede po žluté
turistické značce kolem Vaníčkova pomníčku až k rozcestníku Purkrabský háj.
Odkud se trasa zvažuje po červené turistické značce až ke koupališti Divoká
Šárka a zde se napojí na cykloztezku A163 a pokračuje krásným údolím
Šáreckého potoka. Na křížovatce cyklostezek se pokračuje do strmějšího stoupání
po cyklostezce A166 a dále se trasa napojí na červenou turistickou značku,
která nás před hradiště D.Liboc a Kozákovu skálu s krásným výhledem dovede
zpět na tramvajovou zastánku Divoká Šárka. Druhý úsek trasy je značně
náročnější než první část, ale náročnost trasy je vyvážená krásnou
přírodou a výhledem.

Více podrobností naleznete na: Velký okruh v Divoké Šárce