Výstaviště-Nádraží Holešovice via Troja

Začátek trasy: tram Výstaviště Holešovice
Konec trasy: metro Nádraží Holešovice
Vzdálenost: 5,7 km
Přibližný čas při rychlosti:  
3km/h 1h 54min
4km/h 1h 26min
5km/h 1h 8min
   
Povrch trasy: převážně asfalt
Popis trasy: Trasa začíná u tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice a pokračuje kolem areálu výstaviště kolem Planetária do Stromovky. po cyklostezce A310. Po zhruba 500 metrch odbočí doleva a po široké cestě obkrouží část Stromovky a po napojení na cyklostezku A160 se vrátí na cyklostezku A310 po které pokračuje přes Vltavu až do Troji. Po překonání mostu v Troji se napojí na Vltavskou cyklostezku a kolem vodáckého kanálu v Troji pokračuje až k novému Trojskému mostu po kterém překoná Vltavu zpět na levý břeh. Po přejití Vltavy je možné si odskočit na vyhlídku, která vznikla po starém mostě. Dále trasa pokračuje ulicí Partyzánská, kde po podejítí železničního mostu odbočí doleva ke stanici metra Nádraží Holešovice.

Více podrobností naleznete na: Výstaviště-Nádraží Holešovice via Troja