Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032 navrhne kompletní řešení po oblast sportu v Praze. Společnost BDO Advisory s. r. o. zvítězila ve výběrovém řízení a dokument vyjde hlavní město na 1 645 000 korun s DPH. Součástí Plánu bude vymezení priorit a efektivního systému rozdělování finančních prostředků. Ten bude zahrnovat mimo jiné pohybové rekreace, koncepci sportu na školách, podporu významných akcí v Praze a v neposlední řadě také možnosti sportu v metropoli pro zdravotně postižené.

„Náš plán rozvoje musí být kvalitní a funkční, aby se jej Praha mohla držet dalších 12 let. To, co dnes pražským sportovním klubům a provozovatelům sportovišť nejvíce chybí, je jistota, že se s nimi do budoucna počítá a že neskončí jen kvůli dalším volbám,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

V rámci tvorby plánu vzniknou také pracovní skupiny, které se zaměří na jednotlivé oblasti podpory sportu. Složeny budou z odborných garantů, tělovýchovných jednot, zástupců škol a dalších zařízení v Praze.