Dotace na podporu sportu a tělovýchovy plní v Praze velmi důležitou roli. Obzvlášť v době přetrvávající koronavirové pandemie je třeba zůstat co nejvíce fit - fyzicky i psychicky. Proto se hlavní město snaží rozvoj sportu podporovat všemi silami. Předchozí systém rozdělování dotací neumožňoval takovou transparentnost, jakou má nyní ten současný. Na jeho změně jsme začali pracovat ihned po volbách v roce 2018 a každý rok jej precizujeme - už v současné době si většina pražských sportovních svazů může spočítat, na jakou částku budou mít v grantovém řízení na další roky nárok. Základním kritériem pro rozdělování grantů zůstává velikost sportující mládežnické základy tak, abychom odpovídajícím způsobem podpořili jak velké, tak malé sporty,“ uvedl pražský radní pro oblast sportu Vít Šimral.

Vyhlášení programu zahrnuje následující opatření: Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže; Investice do sportovního zařízení; Provoz sportovního zařízení; Sportovní akce; Sport pro všechny; Sportovní činnost handicapovaných a Stroje a sportovní potřeby. Celkem se pracovníci odboru školství, mládeže a sportu pražského magistrátu společně s členy Komise pro sport Rady hl. m. Prahy zabývali 1 042 projekty, z nichž 710 projektům byly navrženy k poskytnutí dotace v celkové výši 318 176 000 korun. Zbylé projekty nesplňovaly hodnotící kritéria programu podpory.

Návrh na poskytnutí dotací přesahujících částku 200 tisíc korun v jednotlivých případech bude po odsouhlasení Radou hl. m. Prahy předložen ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.