Okruh Šáreckým údolím nás přivede na bájná místa zmiňovaná ve Starých pověstech českých, jejichž mystika umocňuje krásu okolní krajiny.

Cestu zahájíme u železničního viaduktu při ústí Šáreckého potoka, kam je možné se pohodlně dostat po cyklostezce A1 buď z železniční zastávky Praha-Sedlec nebo z nádraží Praha-Bubeneč. Je možné využít i blízký vltavský přívoz (P2) a dorazit sem od ZOO v Troji.

Pod viaduktem se dostaneme do ulice V Podbabě a budeme se držet cyklotrasy A17. Hned zde, na počátku naší cesty, narazíme na typickou usedlost Betislavka (tradiční hospoda). Obdobné samostatné usedlosti nás budou provázet během celého putování Šáreckým údolím. Vesměs všechny mají zajímavou historii a většinou vznikly z původních vinic a vinohrad, kterých na jižních svazích údolí bývalo mnoho. Mají i poetická jména Žežulka, Purkrábka, Šatovka, Emilka, Sanytrovka, Jenerálka, Zuzanka apod.

Po 200 metrech nás cyklotrasa vede vlevo do ul. V Šáreckém údolí. Touto ulicí projedeme první polovinu Šáreckého údolí. Mějme na paměti, že cesta vede vedlejší ulicí s běžným provozem! Charakter okolního prostředí zůstává městský. U usedlosti Žežulka mineme dětské hřiště. Okolní svahy jsou předzvěstí blížící se změny charakteru prostředí. Asi po 3,5 km přijedeme k Horomické ulici, po které se musíme dát vpravo. I přes to, že hned po 200 m sjedeme vlevo na červenou turistickou značku vedoucí po místní komunikaci, je nutné dbát v tomto useku zvýšené pozornosti!

Odbočením na turistickou znaku jsme opustili i cyklotrasu A17. V dalším úseku se budeme držet koryta Šáreckého potoka (cyklotrasa A163). Charakter okolní krajiny se významně změnil, nyní se již nacházíme ve vyloženě přírodním prostředí. Vlevo mineme přírodní památku Jenerálka s archeologickým nalezištěm z dob paleolitu a neolitu. Po dalším kilometru projedeme kolem usedlosti Vizerka se stejnojmennou přírodní památkou. V celém přírodním areálu musíme brát ohled na chodce, kteří oblast rovněž hojně využívají.

První výrazná skaliska nás upozorňují, že jsme již blízko přírodní rezervace Divoká Šárka. V těchto místech bývalo kdysi slovanské hradiště. Podle jeho rozlehlosti a bohatých nález se usuzuje, že zde byla křižovatka obchodních cest. Místo se váže k pověsti o dívčí válce ze Starých pověstí českých. Šárecký potok si razí cestu hluboce zaříznutým kaňonem, v jehož stěnách jsou dobré horolezecké terény. Rozmanité prostředí Divoké Šárky umožňuje přežití řadě druh měkkýšů a hmyzu, které jsou vázány na protikladné životní podmínky. Na slunných skalách se vyskytují stepní teplomilné druhy, na stinném a chladnějším dnu údolí žijí druhy chladnomilné. O tom, proč má přírodní rezervace v názvu přívlastek „divoká“, není pochyb. Ale k pojmenování Šárka nabízí místopisci více výklad. Starší prameny uvádějí, že souvisí se známou pověstí o Šárce a Ctiradovi, která se odehrála údajně v tamních lesích. Podle jiných zdroj daly oblasti název hluboké šeré (dříve šaré) lesy.

Vpravo mineme ještě usedlost Želivku se sousedícím občerstvením a možností opečení vlastního špekáčku, protože u objektu je ohniště, kde často hoří oheň. Za Čertovým mlýnem projíždíme skalní rozsedlinou nádherná místa rezervace. Cesta se stáčí vlevo, my se dostáváme k výletní restauraci a hned nad ní ke koupališti Divoká Šárka. Nad koupalištěm se cesta opět stáčí vlevo do vyvrcholení celé cesty, do skalní průrvy pod vodní nádrží Džbán. Po sypané 9m vysoké a 75m dlouhé hrázi se dostáváme k přírodnímu koupališti Džbán. Vodní nádrž byla vybudována v 60. letech 19. stol. a stala se jednou z nejvýznamnějších rekreačních oblastí v Praze. U přírodního koupaliště je možnost občerstvení ve stáncích nebo v sousední restauraci.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
18,2 km A17, A163, A166 ANO

Hned za hrází stoupáme po šotolinové cest (stále po červené turistické značce) k Dívčímu skoku. Zde si určitě uděláme krátkou odbočku z cesty na skalní výhled s nádherným rozhledem do soutěsky Šáreckého potoka. K místu zvanému Dívčí skok se váže několik pověstí. Podle jedné z nich zde Šárka ukončila svůj život skokem do propasti. Podle jiné zase Šárka zkameněla ve skalisko tyčící se nad údolím.

Dalším pokračováním po šotolinové cest klesáme k autokempu Džbán, u něhož zatočíme vlevo na A166 sjedeme na dno údolí k Šáreckému potoku. Odtud se vrátíme zpět k Vltav po stejné cest, kterou jsme už dříve jeli. Nyní nám již známá cesta umožňuje více vnímat kontrasty okolní krajiny.