Výlet nás zavede do rozsáhlého lesního prostoru Klánovického lesa, který ve středověku proslul tím, že se zde na lesních cestách hojně vyskytovali loupežníci a lapkové a ohrožovali počestné pocestné. Výchozím bodem naší cesty bude železniční zastávka Praha – Klánovice. Držet se budeme nejdříve cyklotrasy 8100 (Pražské kolo) a podjezdem pod tratí vyrazíme do Klánovického lesa.

Již při pohledu na mapu upoutá les nejen svou velikostí, ale také pravoúhlou sítí cest, která ho protkává. Hlavní cesty (turistické) jsou zpevněné, ostatní nezpevněné, nicméně dobře průjezdné. Během cesty najdeme velmi zajímavá lesní společenstva, která místy připomínají severskou březovou tajgu, jinde se střídají dubové porosty se smrky, modříny a borovicemi. Doby kdy byl les oblíbeným místem loupežníků jsou dávno pryč a dnes je populárním cílem turistů i cykloturistů. Přímo u lesa je několik restaurací, v lese pak i dobře upravená dětská hřiště.

My se vydáme 150 m za posledním domem doleva přes Staroklánovickou ulici (zde pozor) a po zelené značce pokračujeme do hloubi lesa. Na rozcestí s červenou značkou zatočíme vlevo a po červené dojedeme k místu, kde červená značka zahýbá vlevo. My se zde dáme naopak vpravo a po asi 1,5 km dlouhém přímém úseku nás bude křížit značka zelená, kterou využijeme a pokračujeme po ní vlevo až k železniční trati, kterou podjedeme. Hned za tratí se dáme doleva po červené. Podél trati dorazíme zpět do Klánovic. Nedaleko výchozího místa se vydáme po cyklotrase 8100 uličkami malebných Klánovic.

Milovníci architektury mohou obdivovat dnešní podobu lesní obce, kterou po roce 1878 počal budovat obchodník s nemovitostmi Václav Klán. Ten zakoupil v r. 1874 od knížete Lichtensteina a od dvora v Jirnech pozemky, které pak vykácel a rozprodal pro stavbu prvních osmnácti usedlostí. Podnikatelsky to byl velmi prozíravý plán, pozemky se rychle zhodnocovaly hlavně díky nově vystavěné železnici, na které se Václavu Klánovi podařilo vyjednat zřízení nové železniční zastávky. Na začátku první světové války tak již v obci stálo 90 vil, 7 restaurací a velký pension. Klánovice se rychle staly nejoblíbenější vilovou čtvrtí v pražském okolí.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
17,3 km A14, A50/8100 NE

Osada se dále rozvíjela, došlo i na úpravu blízkého lesa, byly zbudovány krásné moderní lázně (dnes již zbourané) a na konci 30. let byla zahájena výstavba golfového komplexu. V té době byly Klánovice velmi oblíbeným výletním místem pro pražskou smetánku a mnozí lidé se do Klánovic stěhovali nastálo. Vedle nádherných klasických vil dnes v Klánovicích najdeme i výstřelky moderní architektury, které ovšem všechny jakoby spojuje láska k přírodě, která je zde opravdu na dosah.

U golfového hřiště se přidržíme modré značky, kterou využijeme při průjezdu západní částí lesa. Kolem samoty Nové Dvory se dostáváme k ulici Ve Žlíbku v místní části Xaverov, kde zatočíme vpravo a společně s cykotrasou 14 podjedeme dálnici D11 a vjedeme do Horních Počernic. Zde je možné putování ukončit a po dobře značených cyklotrasách ulicemi H. Počernic dojet ke zdejší železniční stanici. Pokud se rozhodneme pokračovat dále, uhneme při okraji H. Počernic vpravo do ulice K Berance, kde se napojíme na cyklotrasu 8100, které se budeme držet zpět přes dálnici D11. Hned za dálnicí se nachází areál Tvrze Hummer, což je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu. Po jeho nezbytné návštěvě se po cyklotrase 8100 vrátíme zpět do Klánovic, k výchozímu bodu našeho výletu.