Výlet nás zavede do největší zelené plochy vnitřního města. Kunratický a severnější Michelský les tvoří jeden celek, často též zvaný Krčský les. Celý lesní komplex má rozlohu 300 ha a od jiných pražských rekreačních areálů se liší tím, že jde o souvisle zalesněné území prakticky bez otevřených ploch. Území Kunratického lesa je poměrně členité, zejména ve své západní části. Okrajem lesa totiž protéká Kunratický potok, který tu v ordovických břidlicích vytvořil hluboké a stinné údolí. Nejvyšší a nejnižší bod lesa od sebe dělí téměř sto výškových metrů.

Část přiléhající k sídlišti Horní Roztyly je plošší, zde se také nachází nejvyšší kóta oblasti (311 m). Na cestách Krčského lesa je třeba mít na paměti, že území je rovněž hojně využíváno chodci a běžci, na které je nutno brát ohled.Cykloputování zahájíme u stanice metra Roztyly, kde se po cyklotrase A222 vydáme na západ do Michelského lesa. Držíme poměrně přímý směr, vpravo mineme první restauraci s možností občerstvení a ocitáme se na křižovatce cyklostezek.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
11,7 km A222, A22, A212, A215 NE

Budeme pokračovat rovně, teď už po A22, kolem dětského hřiště a sjedeme k rybníku Labuť. Pustíme se kolem rybníka vlevo, čímž zahajujeme dlouhou část naší cesty, která se bude držet Kunratického potoka (cyklotrasa A212), především jeho pravého břehu. Vjeli jsme na území přírodní památky Údolí Kunratického potoka, skládající se z údolní nivy, výše položených lesních porostů a skal se zbytky skalních stepí. Poměrně členitá, ale nepříliš náročná, cesta nás vede zadem kolem nepřehlédnutelného areálu Thomayerovy nemocnice. Celý komplex byl vystavěn v letech 1928-41 podle návrhu B. Kozáka pro potřeby tehdejšího Sociálního ústavu hlavního města Prahy, tzv. Masarykových domovů.

Při křížení s ulicí Zelená louka můžeme využít zdejší restauraci a dětské hřiště ke krátké zastávce. Jedeme dále stále podél potoka až k hájence a další výletní restauraci s dětským hřištěm. Zatočíme vpravo po cyklostezce a společně s potokem obkroužíme strmý ostroh se zříceninou Nového hradu, který nechal postavit Václav IV. v roce 1411. Často zde pobýval a roku 1419 zde i zemřel. Husity byl pak hrad zničen. Dalším putováním se dostaneme k Dolnomlýnskému rybníku s Dolním (Kunratickým) mlýnem, který zažil doby své největší slávy v 18. a 19. stol.

Po chvilce odpočinku se vrátíme zpět k hájence a pokračujeme rovně napříč lesem po A215. Stoupáme od potoka, později mineme vlevo altán s dětským hřištěm a vzápětí prudce zatočíme vlevo na zeleně značenou turistickou cestu. Po ní se dostaneme na ostroh s pěkným výhledem na Krč. Nachází se zde i piknikový plácek s ohništěm, altán a lavičky. Pravotočivou zatáčkou pokračujeme až ke křížení s cyklotrasou A22.

Na tomto křížení cest se nachází Velký altán, občerstvení (sezonní) a dětské hřiště. Po A22 zatáčíme vpravo a přijedeme na okraj sídliště. Rozhraní lesa a sídliště se budeme držet až ke křižovatce, na které už jsme jednou byli. Tentokrát nepojedeme po zelené turistické značce, ale dáme se mírně vpravo od nám již známé cesty, abychom dorazili opět k velkému altánu. Odtud pokračujeme po A22. Dostáváme se na rozcestí, na kterém už jsme na počátku putování rovněž byli, tentokrát se dáváme doprava (A222), zpět k výchozímu bodu našeho výletu.