Díky projížďce po Milíčovském lese a okolí si uvědomíme, jak důležité jsou přírodní enklávy uprostřed tepajících velkoměst, jak cenné jsou biotopy, které se daří udržet tak blízko obrovských koncentrací lidí a husté silniční dopravy. Putování začneme u stanice metra Háje. Je možné také přijet od Hostivařské přehrady (cyklotrasy A226 a A216) a propojit tak dva zajímavé okruhy do jednoho velkého. Vyjedeme-li od stanice Háje, musíme nejdříve podjezdem zdolat Opatovskou ulici, po cyklostezce pokračovat přímo ulicí Novomeského, na jejím konci zabočit vpravo do ulice Jankovičova.

Po asi 400 m zahneme vlevo a před námi se objeví pahorkovitý areál na Milíčovském vrchu. Tato uměle vzniklá soustava pahorků a údolíček je protkána systémem cest, které je možné při výletu projet. My se ale hned při příjezdu k této lokalitě dáme doleva, čímž nám vrcholky zůstanou po pravé ruce, a zamíříme k Milíčovu. Na konci pahorkovitého areálu zatočíme prudce vlevo po šotolinové cestě, která se stáčí vpravo, aby jako panelová cesta dorazila ke křižovatce cyklotras A216 a A226. Zde právě můžeme po cyklostezce A226 směrem na sever pohodlně projet k Hostivařské přehradě.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
8,1 km A216, A21, A22 NE

My se vydáme na jih po A216, abychom dorazili k soustavě Milíčovských rybníků a do Milíčovského lesa, které jsou součástí stejnojmenné přírodní památky. V minulosti zde bývala obora a bažantnice, které patřily k Milíčovskému dvoru. Nadmořská výška území je mezi 265 až 295 m n. m. Důvodem pro vyhlášení PP byla snaha ochránit zachovalé lesní porosty a mokřadní společenstva v okolí rybníků. Rybníky (od shora Milíčovský, Kančík, Homolka a Vrah) jsou odvodňovány do Hostivařské přehrady a Botiče.

Kolem rybníků jsou rákosovité břehy přecházející v lipové doubravy. Jsou zde významná hnízdiště ptactva a útočiště obojživelníků. Mezi rybníky se nachází blatouchová vlhká louka. Tato lokalita je význačným útočištěm bezobratlých a obojživelníků. Z brouků se zde vyskytuje roháč obecný a krajník hnědý. Při jarním tahu jsou zdejší rybníky význačnou tahovou zastávkou. Hnízdí zde labuť velká, polák chcholačka, potápka malá, slípka zelenonohá, kulík říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký. Rybníky nám zůstanou za zády a pokračujeme dále do Milíčovského lesa, kde hned na okraji mineme dětské hřiště. Celý Milíčovský les je protkán mnoha cestami, které je možno využít k bližšímu poznání lokality.

My jedeme stále po cyklotrase A216, abychom se asi po 300 m dali vpravo na západ po další cyklostezce napříč lesem. Po ní dojedeme až k vilové čtvrti Kateřinky, kde se ulicí Ke Smrčině dostaneme k cyklotrase ÚJ-BR. Po ní se vydáme vpravo ulicí Formanskou, na jejímž konci přechází cyklotrasa v pohodlnou cyklotezku, která nám umožní bezpečný a přitom vzrušující průjezd Jižním Městem v oblasti Opatov – Háje. U stanice metra Opatov je možné putování ukončit, ale lépe je pokračovat do výchozího bodu (stanice Háje). Velice příjemnou cestou projedeme Centrální park Prahy 11. Zde je možné zastavit na některém z mnoha dětských hřišť. Zajímavostí je, že v zimním období jsou některé plochy centrálního parku uměle zasněžovány a využívány k dětským zimním radovánkám. To už se blížíme ke stanici metra Háje.