Projížďka Modřanskou roklí nám ukáže, jak člověk mění tvář krajiny, jak na první pohled přírodně zachovalá oblast může být vlastně výsledkem lidské činnosti.

Výlet zahájíme na železniční zastávce Praha-Modřany. U trati se dostaneme hned na cyklostezku, kterou podjedeme rušnou třídu Generála Šišky do ulice U Kina, zahneme vpravo do ulice K Dolům. Po 150 m zatočíme vlevo do těsné blízkosti třídy Generála Šišky. Vlevo podél této třídy vede pohodlná cyklostezka až k podjezdu pod ulicí Československého exilu a hned poté k podjezdu, opět pod třídou Generála Šišky.

To už se dostáváme na počátek vlastní Modřanské rokle, která je přírodní památkou v údolí Libušského a Písnického potoka. Původně zde byly převážně pastviny s teplomilným rostlinstvem. Během dvacátých a třicátých let 20. stol. však bylo území poměrně nevhodně zalesněno akátem, smrkem a jasanem, čímž se naprosto změnil charakter krajiny. Ze strání z jara plných květů nezbylo nic. Území Modřanské rokle je významnou geologickou lokalitou (čtvrtohorní vltavské terasy, proterozoické a ordovické břidlice, dobříšské slepence). V minulosti zde byla řada lomů na stavební kámen. Bezesporu je však území Modřanské rokle nejbohatším nalezištěm měkkýšů na území Prahy. Vyskytuje se zde 47 druhů, najdeme tu jak druhy lesních biotopů, tak i druhy suchých i vlhkých stanovišť i otevřené krajiny a stanovišť vodních.

Po dně hluboce zaříznutého údolí pokračujeme vzhůru po asfaltové cyklotrase A21 nejdříve po levém, později po pravém břehu Libušského potoka. Mírným stoupáním se blížíme k retenční nádrži, jejíž hráz je nutno zdolat krátkým, ale velmi prudkým stoupáním. Zde je proto nutné zvýšit pozornost. Těsně nad nádrži je přístřešek s dětským hřištěm. V dalším úseku mírného stoupání projedeme kolem betonové usazovací nádrže, nad níž (asi po 150 m) musíme uhnout mírně vpravo do prudkého svahu vzhůru.

Dostaneme se na okraj sídliště Libuš, toho se držíme ulicí Na Okruhu. Asi po 350 m zahneme vpravo na širokou polní cestu, po které dojedeme do ulice Hoštické. Pokračujeme dále směr Písnice. Na konci Hoštické ulice zatočíme vpravo do Putimské ulice a kolem restaurace s bowlingem a možností občerstvení. Nedaleko v ulici Zátoňské je i hezky dochovaný statek č.p. 1. Další cesta nás vede Putimskou ulicí, která přejde v rovinatou šotolinovou cestu procházející kolem koňské farmy.

Asi po 200 m u prvních stavení zahneme vpravo, po levé straně mineme Cholupice. Prašnou cestou pokračujeme do ulice Pod Remízkem. Za zahrádkářskou kolonií zatočíme vlevo na asfaltovou cestu k Hornocholupické ulici. Se zvýšenou pozorností tuto ulici překonáme a pokračujeme klesající lesní cestou k vilkám v Hornocholupické ulici. Tady je možné využít kteroukoliv z ulic klesajících dolů k Chlupickému potoku.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
12,1 km A21, A42, A201, A2 NE

Po jeho pravém břehu zvolna sjedeme do Komořan. Pěšina končí u frekventované Komořanské ulice. V tomto nebezpečném místě je lépe kolo převést na druhou stranu a pokračovat v jízdě směrem k železniční trati. Zde se napojíme na pohodlnou cyklotrasu A2, po které, mezi tratí a Vltavou, je možné zahnout vpravo a dojet zpět na výchozí místo v Modřanech nebo zahnout vlevo a putování ukončit u železniční zastávky Praha-Komořany.