Výlet nás provede velice různorodým prostředím. Sídliště a vilové čtvrti vystřídá stará venkovská zástavba a příroda okolí říčky Botič.

Putování zahajujeme u koupaliště na březích Vodní nádrže Hostivař, která, společně s přilehlým lesoparkem, tvoří významnou rekreační oblast hlavního města. Přehrada byla dokončena v roce 1962, aby zadržela vody říčky Botiče. Vzniklé jezero má rozlohu 44 ha a navazující lesopark láká k procházkám po husté síti cest či k odpočinku na mnoha rekreačních loukách.

Ke koupališti není problém se dostat od stanice metra Háje ulicemi stejnojmenného sídliště. U koupaliště, v ulici K Jezeru, uhneme doprava na cyklotrasu A226, po které dorazíme k Výstavní ulici. Dále již cyklotrasu opustíme a budeme pokračovat vlevo po staré cestě podél Výstavní ulice, po 400m zahneme opět vlevo do Euklidovy ulice. Při průjezdu touto ulicí je třeba dbát zvýšené pozornosti, neboť se pohybujeme v běžném silničním provozu.

Za mostkem přes Botič zatočíme opět vlevo do ulice U Břehu, kterou se dostaneme ke břehu Hostivařské přehrady. Velice příjemná asfaltová cesta (cyklotrasa A23), která kopíruje břeh jezera, nás přivede k sypané 16 m vysoké a 110 m dlouhé hrázi. Po jejím shlédnutí pokračujeme dále, teď již po pravém břehu Botiče, který zde vytvořil velice pěkné meandrovité koryto. Bujná příbřežní vegetace chráněná jako přírodní památka Meandr Botiče, se táhne až do Záběhlic. Břehové porosty jsou útočištěm mnoha chráněných rostlin a živočichů. V ulici U Břehu mineme postupně dvě restaurace s možností občerstvení, u druhé je i dětské hřiště. Přírodní prostředí se s blížící zástavbou pomalu mění, aby pak ulice vyústila v nové Hostivaři. Zde je opět možnost příjemného občerstvení v restauraci, u které zahneme vlevo do ulice Hostivařské, ta nás přivede zpět k Botiči. Tady musíme dbát zvýšené pozornosti při křížení ulice K Horkám.

Po mostě přejedeme na levý břeh říčky a úzkou uličkou hned u břehu pokračujeme dále na území původní staré Hostivaře osídlené již od 8. stol. Na Kozinově náměstí si můžeme chvíli odpočinout a rozhlédnout se. Ve stráni nad říčkou je možné spatřit, kromě zachovaných venkovských stavení, i kostel sv. Jana Křtitele. Za zmínku určitě stojí i nedaleký Toulcův dvůr, ekologické centrum hlavního města Prahy. Jsou zde pořádány různé akce a programy pro celou rodinu.

Z Kozinova náměstí pokračujeme dále při levém břehu Botiče nejdříve pěšinou, pak asfaltovou silnicí a poté opět pěšinou až k můstku přes říčku, po které přejedeme na pravý břeh. Tím jsme se dostali do Záběhlic. Pravého břehu se držíme dalších asi 500 m. Ulicí a pěšinou se dostáváme k dalšímu mostku, po němž přejedeme zpět na levý břeh. Po pěšině a ulicí Za Potokem přijedeme k záběhlickému zámku, který stojí na místě původní tvrze. V druhé polovině 19. stol. byl novorenesančně přestavěn, je však nepřístupný.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
14,6 km A22, A23, A226, GREENWAY ANO

Hned za zámkem zahneme vlevo do ulice U Záběhlického zámku, která přechází do ulice Ke Spořilovu. Tady zatočíme vpravo na cestu vedoucí kolem velkého sportovního areálu, která nás dovede až ke břehu Hamerského rybníka. Ten v současné době prochází rozsáhlou rekultivací. Podél pravého břehu rybníka se dostaneme ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie z první poloviny 12. stol. V blízké restauraci je možné si chvíli odpočinout.

Zpět budeme pokračovat nejdříve stejnou cestou kolem záběhlického zámku až k místu, kde cyklotrasa A23 opouští břehy Botiče a stoupá vzhůru k ulici Doupovská. Právě cyklotrasy A23 využijeme a vydáme se po ní, zdoláme stoupání a pokračujeme vlevo ulicí Doupovskou, kde mineme již dříve zmiňovaný Toulcův dvůr. Ulice se později stáčí prudce vpravo. První části zákruty využijeme, abychom vjeli přímo do ulice K Jezeru, po které podjedeme frekventovanou ulici K Horkám. V úseku ulic Doupovská a K Jezeru je nutné zvýšit pozornost vzhledem k běžné silniční dopravě.

Za podjezdem pokračujeme přímo, nyní již nefrekventovanou silnicí, stále po cyklotrase A23. Vystoupáme přilehlým lesoparkem, abychom záhy spatřili opět vody Hostivařské přehrady, k jejímuž koupališti, a tedy našemu výchozímu bodu, sjedeme.