Cyklistické putování podél Rokytky přináší pestrou směsici různých prostředí a zajímavých míst. Díky tomu je cesta nečekaně různorodá a tím i zábavná. V dolní části se pohybujeme prostředím vyloženě městským, v horní části nás čeká zase naopak prostředí spíše venkovské. Na mnoha místech došlo k výstavbě nových úseků cyklostezek, čímž se stala cesta podél Rokytky ještě příjemnější.

Putování zahájíme na Elsnicově náměstí, kam se dostaneme ulicí Zenklovou přímo od stanice metra Palmovka. V severovýchodním rohu náměstí, těsně za mostkem, uhneme po pěšině proti proudu Rokytky po cyklotrase A26. Nová stezka se drží pravého břehu říčky až k prvnímu viaduktu, za kterým přejde na levý břeh. Za dalšími dvěma vysokými železničními mosty je nutno podjezdem zdolat Čuprovu ulici. Zde se musí dbát zvýšené opatrnosti!

Pokračujeme dále stále po levém břehu Rokytky. V ulici Podvinný mlýn je na druhém břehu restaurace, kterou můžeme třeba při zpáteční cestě využít k občerstvení. Nacházíme se na území bývalé obce Podviní, z které po 30leté válce zbyl pouze mlýn, jehož zbytky jsou patrné ještě dnes. Zajímavá je zde také soustava stavidel a kamenný jez. Dále, rovněž na protějším pravém břehu, se nachází park Podviní s lanovým centrem a dětským hřištěm. Není problém se do parku dostat přes můstek.

Dětské hřiště je i vpravo od naší cesty v parčíku před poliklinikou. Zakrátko se již dostáváme k Sokolovské ulici s tramvajovým pásem, kterou překonáváme po přechodu pro cyklisty. I zde je samozřejmě třeba dbát zvýšené pozornosti! Po cyklostezce pokračujeme dále po levém břehu až k místu, kde nám cyklostezka začne stoupat na nový lanový most (ten využijeme při zpáteční cestě).

My zde zatočíme vlevo a po mostku přejedeme na pravý břeh Rokytky. Toho se nyní budeme delší dobu držet. Se zvýšenou opatrností překonáme Freyovu ulici a pokračujeme po pěšině s Rokytkou vpravo a bývalým průmyslovým areálem vlevo, dnes lemovaným plechovou ohradou. Asi po dvou kilometrech podjíždíme mostek bývalé vlečky, který dnes slouží (stejně jako celé těleso vlečky) široké veřejnosti jako nová rekreační komunikace (cyklostezka).

Po dalších 200 m se dostáváme k Poděbradské ulici. Tu překonáváme po lávce zmíněné cyklostezky (cyklotrasa A26), kam musíme vystoupat po schodišti. V dalším úseku využijeme právě nové pohodlné stezky, po níž se dostáváme k Hořejšímu rybníku a k železničním viaduktům. Zde přestává mít prostředí městský charakter a začíná mít charakter spíše venkovský. Tady také nový úsek končí a my přejedeme na pravý břeh Rokytky a po prašné cestě pod viadukty pokračujeme k zákrutu říčky Pod Smetankou velice příjemným prostředím. Zde se vystřídá asfaltový povrch opět s prašným a po chvíli s panelovým. Z dálky již vidíme mohutnou konstrukci přemostění na Průmyslové ulici. Ulicí Čelákovickou podjedeme trať i most Průmyslové ulice a zatočíme vpravo.

Mezi tratí a zahrádkářskou kolonií přijíždíme do ulice Lánské, kde se napojíme na cyklotrasu 1 a dáváme se vpravo. Dole u trati pozor na nebezpečné krátké prudké klesání do podjezdu pod tratí. Kolem dolního výběžku Kyjského rybníka se opět podjezdem se schody dostáváme do ulice Šimanovské v Kyjích. Na jejím konci stojí kostel sv. Bartoloměje z let 1227-36 (na místě původní tvrze) s románskými prvky. Zde je možnost občerstvení v blízké restauraci. Dále překřížíme ulici Broumarskou a ulicí Hodějovskou se dostaneme opět k Rokytce. V tomto místě ji překonáme po mostku v nejzazším cípu našeho putování.

Nyní pokračujeme vlastně zpět po proudu, ulicí Za Rokytkou. Znovu překonáme ulici Broumarskou a jedeme po náspu mezi hladinami Kyjského rybníka. Ten objedeme, nejdříve ulicí Tálínskou a poté ulicí U Rybníka. V ulici Lánská je možné využít zdejší restaurace s dětským hřištěm k odpočinku.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
20,3 km 1, A23, A25, A46 ANO

Pokračujeme ulicí Borskou vzhůru po cyklotrase 1. Tady je možné putování ukončit a sjet Hloubětínskou ulicí ke stanici metra Hloubětínská. Pokud budeme pokračovat, musíme se na vrcholu přidržet cyklotrasy 1 a přejet Průmyslovou ulici po lávce. Na jejím konci pozor na schodiště! Po krátkém sjezdu znovu pozor na další schody již dole u Rokytky.

Po jejich překonání se budeme držet pravého břehu a mírným obloukem po pěšině se přiblížíme opět k Poděbradské ulici. Ještě před tím, na druhé straně Průmyslové ulice (vede vpravo od nás), se nachází přírodní památka Pražský zlom (porucha zemské kůry). K ní je možné se dostat podchodem pod Průmyslovou ulicí. Po mostku přejedeme na levý břeh a po 100 m vystoupáme po schodech na nově adaptovanou lávku, po které jsme již Poděbradskou ulici zdolávali.

Nyní při návratu již na nové cyklostezce (cyklotrasa A26) zůstaneme a využijeme ji k průjezdu Vysočan. Obrovské průmyslové areály v těchto místech dnes vystřídaly nové příjemné obytné komplexy. Asi po 1,5 km přejedeme po lávce Freyovu ulici a vzápětí využijeme nový lanový most cyklostezky přes ulici Ocelářskou a dostaneme se k místu, kde jsme se již jednou nacházeli. Odtud se již vrátíme stejnou cestou zpět do výchozího místa. Teď, již ve známém prostředí, můžeme maximálně vnímat jízdu a vychutnat si zbytek cesty k Libeňskému zámku na Elsnicově náměstí.