Během výletu využijeme dvou romantických vltavských přívozů na severním okraji Prahy, které nám umožní navštívit oba vltavské břehy a vytvoří tak z našeho putování nezapomenutelný zážitek.

Výlet zahájíme na parkovišti u zoologické zahrady. Ta byla založena v roce 1931, dnes patří k nejnavštěvovanějším atrakcím v ČR a je řazena mezi 10 nejlepších ZOO na světě. Na jejím místě byla původně obora patřící k sousednímu Trojskému zámku, který nechal v barokním stylu postavit v letech 1679-85 hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. Zámek dal nové jméno i původní osadě Openec, patří k němu terasovitá zahrada italského typu a štěpnice s vinicí. Nedaleko odtud se nachází i Botanická zahrada s jedinečným skleníkem Fata Morgana.

My se vydáme po pravém břehu Vltavy po proudu cyklotrasou A2, ta se začne stáčet k severu. Po pravé straně není možné přehlédnout areál ZOO s výběhy pro jednotlivá zvířata. U ulice V Podhoří projedeme kolem prvního přívozu, jehož služeb využijeme při zpáteční cestě. Pokračujeme stále po pravém břehu řeky, brzy mineme vpravo restauraci s možností občerstvení. Před námi se objevila skaliska přírodní rezervace Podhoří (skalní stepní společenstva), pod kterými po chvíli i projedeme. U útulku pro opuštěná zvířata se zásadně mění povrch stezky, asfalt přechází v kočičí hlavy původní vltavské příbřežní cesty (říční navigace). Je zde rovněž i druhý z přívozů, kterého také na zpáteční cestě využijeme. Cesta není sice pro jízdu na kole nejpohodlnější, ale je možné při stranách nalézt přece jen méně hrbolatý povrch nebo využít souběžné polní cesty. Takto mineme další výrazná skaliska přírodní památky Zámky, která je stejně jako přírodní rezervace Podhoří významnou archeologickou památkou osídlenou již v mladší době kamenné. Za přírodní památkou Zámky opustíme vltavské údolí a zahneme vpravo do údolí Drahanského potoka.

Pokračujeme lesní pěšinou stále proti proudu, cestu nám na několika místech zpestří snadno zdolatelné brody. Mineme chatovou osadu a dostaneme se k Drahanskému mlýnu postaveném ve stylu venkovského baroka, jenž dnes slouží k obytným účelům. Po chvíli dojedeme k místu se starými vrbami, kde je tušit zaniklý rybník, původně napájející zmiňovaný mlýn. U vodárenské nádrže se cesta mění v asfaltovou a stoupá k točně autobusu MHD. Rovně projedeme ulicí Pod Zámečkem až se dostaneme na Bílenecké náměstí v Dolních Chabrech, nejodlehlejší bod naší cesty. Zde si prohlédneme jednak památkově chráněný Duchoslavův statek a hlavně kostel Stětí sv. Jana Křtitele, jednu z nejvýznamnějších a nejstarších románských památek na území hlavního města.

Délka výletu Využité cyklotrasy Silniční provoz
16,5 km A2 ANO

Poté se vrátíme zpět stejnou cestou Drahanským údolím a podél Vltavy až k přívozu u útulku pro opuštěná zvířata. Zde, u budky přívozníka, je možné si zakoupit malé občerstvení. Přívozu využijeme k přeplutí na levý břeh, po kterém pokračujeme proti proudu po asfaltové cyklotrase A1. Ta u mimoúrovňové křižovatky Roztocké a Kamýcké ulice přechází do podoby chodníku. Po chvíli přijedeme ke druhému přívozu, kterým se vrátíme zpět na pravý břeh. Oba přívozy, které jsme použili, mají zajímavou historii. Od roku 2005 resp. 2006 opět celoročně fungují pro veřejnost. Na pravém břehu se po stejné cestě, kterou už jsme jeli, vrátíme zpátky k parkovišti u ZOO.