Výstava slučuje dva jen na první pohled nesouvisející fenomény, a to první světovou válku a český sport. Jedna sportovní generace byla umlčena, přerušena byla činnost Sokola, mnoho Sokolů bojovalo v československých legiích. Zároveň ale nastoupila nová, poměrně mladá sportovní generace, která ovlivňovala československý sport a tělesnou výchovu další desítky let.

Olympiáda na oslavu vítězství

Právě činnosti Sokola během války je věnována velká část výstavy. Ke zhlédnutí jsou kromě významných exponátů v podobě dobového sportovního náčiní také unikátní filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

Bezprostředně po skončení války došlo k obnově sportovní a tělovýchovné činnosti. Jako oslava vítězství států Dohody ve světové válce se konaly pod vojenskou patronací první mezinárodní sportovní turnaje s československou účastí. Jedním z nich byla i Pershingova olympiáda. Z turnaje naši fotbalisté přivezli vítěznou trofej symbolizující vítězství galského kohouta nad německou orlicí, která je také součástí výstavy.

Dobové fotografie a filmy

Návštěvníci se do těžkého období začátku 20. století přenesou především prostřednictvím širokého spektra předmětů v podobě medailí, vítězných pohárů, sportovního náčiní nebo ukázek textilií a oděvů. Celou výstavu pak doplňuje množství fotografií, které mohou zájemci obdivovat v obsáhlých fotoalbech, nebo filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.